Aortasykdommer hos personer med arvelige bindevevssykdommer


Laget av: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

I denne animasjonsfilmen lærer du om hva aneurismer, disseksjon og aortaruptur er. Du blir kjent med symptomer på dette og får vite hva du skal gjøre hvis det oppstår hos deg selv eller noen i din nærhet.

Målgruppe

Filmen er egnet for helsepersonell og andre som møter personer med aortatilstander i sitt arbeid, for eksempel ansatte i skolen og NAV. Filmen kan brukes til egen læring, og også til å vise pasienter og pårørende slik at de får bedre forståelse av tilstanden.

Tidsbruk

6,5 minutter

Familiære thorakale aortaaneurismer og aortadisseksjoner

Familiære thorakale aortaaneurismer og aortadisseksjoner (FTAAD) er betegnelsen på en gruppe arvelige bindevevstilstander med høy risiko for utvidelse (dilatasjon/ aneurisme) eller rift (disseksjon) i hovedpulsåren (aorta). Andre pulsårer (arterier) kan være  påvirket. Noen slike diagnoser: Marfans syndrom, Loeys-Dietz' syndrom, vaskulær Ehlers-Danlos' syndrom med flere. Les mer om FTAAD-tilstander hos TRS kompetansesenter for sjelden diagnoser.