Iktyose for skolepersonell


Oppsummering av kurset

Iktyose er en sjelden hudsykdom som blir oppdaget ved fødselen og varer livet ut. Det er mange former for iktyose med ulik alvorlighetsgrad, og som fører til ulik utseende. Noen barn har mange symptomer, andre har færre. Tørr hud og skjelling i huden er to fellestrekk som gjelder for alle som har iktyose.

 

 

 

Hensikt

E-læringskurset gir deg kunnskap som gjør deg best mulig forberedt på å ta i mot en elev med diagnosen.

Målgruppe

For deg som jobber med barn i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesykepleier eller PPT-rådgiver. Kurset er også egnet for skolepersonell som arbeider med andre klassetrinn, og andre fagfolk.

Tidsbruk

Ca. 45 minutter
Jente med iktyose
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen