Antistoffsvikt - tilrettelegging i skolehverdagen


Oppsummering av kurset

De primære immunsviktsykdommene er et resultat av en medfødt feil i immunsystemet. Antistoffsvikt er den vanligste undergruppen av de primære immunsviktsykdommene. Det som kjennetegner antistoffsvikt er stadig tilbakevendende infeksjoner, som kan være langvarige og vanskelige å behandle og kan bli livstruende. Elever med antistoffsvikt kan bli fortere slitne enn andre og har behov for flere pauser.

Hensikt

E-læringskurset gir deg kunnskap som gjør deg best mulig forberedt på å ta i mot en elev med diagnosen.

Målgruppe

Dere som jobber med barn i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesykepleiere eller PPT-rådgiver. Kurset er også egnet for skolepersonell som arbeider med andre klassetrinn, og andre fagfolk.

Tidsbruk

45 min
Jente som pusser nesen, foto
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen