Utfordringer når barns spiseutvikling følger et annet utviklingsforløp

Psykologspesialist Helle Schiørbeck fra Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker, snakker i dette foredraget om spiseutvikling hos barn. Schiørbeck understreker at det er mye som skal til for at barn skal kunne spise vanlig, og at det er viktig å tenke på både ernæring og spiseutvikling samtidig.

Kort oppsummering av innhold
Psykologspesialist Helle Schiørbeck fra Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barnmed spise- og ernæringsvansker (OUS -Rikshospitalet), snakker i dette foredraget om spiseutvikling hos barn. Schiørbeck understreker at det er mye som skal til for at barn skal kunne spise vanlig, og at det er viktig å tenke på både ernæring og spiseutvikling samtidig. Noen barn har ekstra utfordringer, sier Schiørbeck, og presenterer definisjoner på type spisevansker som forekommer i barndommen.

Schiørbeck ser også på hva som påvirker spising hos barn og forskjellige avvik i spiseutviklingen, før hun kommer med en påstand om at nesten alle barn vil kunne ha positivt utbytte og glede av å være med i måltider, gitt individuelle hensyn og tilrettelegging. Mange foreldre ønsker at barnet skal være med i familiefellesskapet rundt måltider, sier Schiørbeck, og målet er å ha matglede og trivsel i måltidene, i den grad det er mulig ut fra den enkeltes forutsetninger.

Opptaket er fra foredrag Helle Schiørbeck holdt på Frambu 5. mai 2017 på kurset «Spiseutvikling hos førskolebarn med sjeldne diagnoser».

Informasjon

Sist oppdatert: 15. desember 2020