Samtalegrupper med barn - organisering, form og effekt

Psykologspesialist Torun Vatne på Frambu presenterer i dette foredraget hvordan du kan organisere samtalegrupper med barn. En støttegruppe er en gruppe mennesker med felles opplevelser og bekymringer som gir hverandre emosjonell og moralsk støtte.

Kort oppsummering av innhold
Psykologspesialist Torun Vatne på Frambu presenterer i dette foredraget hvordan du kan organisere samtalegrupper med barn.

En støttegruppe er en gruppe mennesker med felles opplevelser og bekymringer som gir hverandre emosjonell og moralsk støtte, sier Vatne. Det er dog ikke en behandling, og ikke gruppeterapi.

Vatne fortsetter, og sier at en slik gruppe kan igangsettes av enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner. Det kan være en selvhjelpsgruppe eller den kan være ledet av profesjonelle, og kan være strukturert eller åpen, sier Vatne. Formatet kan variere, og kan være alt fra ansikt til ansikt, telefon eller på nett.

Hvorfor har vi støttegrupper? Vatne sier at mennesket har trekning mot grupper og vi står sterkere sammen. Sosial støtte er nødvendig for psykologisk helse og manglende støtte er skadelig, sier Vatne, og legger til at god støtte er beskyttende, og sosial støtte kan moderere genetisk og miljømessig sårbarhet.

Sosial støtte, eller hva som oppleves som støttende, kan være forskjellige fra person til person, sier Vatne. Det kan være emosjonell støtte (empati og omsorg), instrumentell hjelp (å gi eller få assistanse), informasjon (råd, retningslinjer og forslag), vurdering (tilbakemeldinger som er relevant for selvevaluering), tilhørighet, og at selve oppfattelsen av at støtte er tilgjengelig, er støttende i seg selv, sier Vatne.

Vatne gir deretter noen eksempler på samtalegrupper, og viser til «for barn av psykisk syke – SMIL», «For barn med skilte foreldre – PIS», og «søsken til barn med funksjonsnedsettelse ”- «nå er det min tur”.

Avslutningsvis ser Vatne nærmere på hvordan vi kan organisere slike grupper, og går igjennom gruppesammensetning, kjennskap til barna, rammer og struktur, avklaringer og rutiner, materiell, og til slutt, involvering av foreldre.

Foredraget ble holdt på kurset «Samtalegruppe med Barn» på Frambu i 2016

Informasjon

Sist oppdatert: 3. desember 2020