Psykososial støtte når et barn dør

Hege Sandanger og Eline Røkholt fra Seksjon for sorgstøtte på Akershus universitetssykehus, snakker i dette foredraget om psykososial støtte når et barn dør. Sandanger og Røkholt ser nærmere på tapsorientert mestring og gjenoppbyggelsesorientert mestring. 

Kort oppsummering av innhold
Hege Sandanger og Eline Røkholt fra Seksjon for sorgstøtte på Akershus universitetssykehus, snakker i dette foredraget om psykososial støtte når et barn dør. Sandanger og Røkholt definerer sorg som en reaksjon på alle betydningsfulle tapsopplevelser, og som innvirker på vår grunnleggende livssituasjon og opplevelser om hva livet dreier seg om. Sorg er å begripe verdien på det du har mistet eller skal miste, sier Sandanger og Røkholt.

Sandanger og Røkholt ser nærmere på tapsorientert mestring (fokus på tapet og forholdet som var) og gjenoppbyggelses orientert mestring (fokus på å leve det nye livet- uten den døde).

Det er viktig å gi foreldrene hjelp til å se alt de har utrettet, ikke bare kampene de hadde, sier Sandanger og Røkholt, og legger til at det også er viktig å anerkjenne belastningen som har vært, og hedre den kompetansen søsken har ervervet seg.

Foreldre i en familie med barn og unge som sørger skal ikke finne veien tilbake til den gamle hverdagen, men må stable på beina en helt ny hverdag. Dette kan ta tid å få til, sier Sandanger og Røkholt.

Når det gjelder relasjonen til hjelperne som skal stå i sorgen, er det fint hvis det er god kjemi, trygghet i relasjonen og en hensiktsmessig, kontinuerlig og tilgjengelig interaksjon.

Sandanger og Røkholt, tar også opp nettverkskart, selvhjelpsteknikker, å tematisere sosiale medier, veien videre og ting som ofte er vanskeligst i hverdagen det første året etter at barnet har gått bort. Avslutningsvis snakker Sandanger og Røkholt om håp og minner som varer livet ut.

Foredraget ble holdt i forbindelse med kurset «Å arbeide med barn og unge som mister ferdigheter» på Frambu 15. mai 2017.

Informasjon

Sist oppdatert: 15. desember 2020