Psykisk helse og muskelsykdommer

Psykologspesialist Torun Vatne fra Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser snakker i dette foredraget om psykisk helse og muskelsykdommer. Temaer hun dekker er psykisk helse og utvikling i tenår, psykisk helse og utvikling i ung voksen alder og hvordan forebygge uhelse og understøtte mestring.

Kort oppsummering av innhold
Psykologspesialist Torun Vatne fra Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser snakker i dette foredraget om psykisk helse og muskelsykdommer. Temaer hun dekker er psykisk helse og utvikling i tenår, psykisk helse og utvikling i ung voksen alder og hvordan forebygge uhelse og understøtte mestring.

Opptaket ble gjort i forbindelse med et foredrag Vatne gjorde på kurset «Nevromuskulære sykdommer – overgangen fra ungdomsliv til voksenliv» på Frambu 20. april 2017.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer med en nevromuskulær sykdom.

  Målgrupper: Helsepersonell, Skolepersonell, Sosialarbeider

 • Tid

  47 min

Sist oppdatert: 15. desember 2020