Metabolsk syndrom og ernæring hos gutter og menn med Klinefelters syndrom

Klinisk ernæringsfysiolog Gro Trae på Frambu snakker i dette foredraget om metabolsk syndrom og ernæring hos gutter og menn med Klinefelters syndrom.

Kort oppsummering av innhold

Trae starter med å forklare hva metabolsk syndrom er, og definerer «metabolisme» som en oppbygging og nedbrytning av stoffer i kroppen. Metabolisme kan på norsk kalles «stoffskifte», og har med kroppens regulering av ulike næringsstoffer å gjøre, sier Trae. «Syndrom» betyr at det er flere sammenfallende symptomer som ofte opptrer sammen, sier Trae.

Metabolsk syndrom defineres som at flere symptomer viser at kroppen ikke regulerer alle næringsstoffer optimalt, sier Trae, og er en fellesbetegnelse for en samling av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes type 2. Dette kan påvirke helsen negativt.

Hypogonadisme betyr nedsatt produksjon av det mannlige kjønnshormonet testosteron, forklarer Trae, og hypogonadisme kan være en risikofaktor for å få økt mengde bukfett (abdominalt fett). Testosteronbehandling til personer med Klinefelter kan gir mindre bukfett og bedre insulinfølsomhet, sier Trae.

Deretter snakker Trae om energibehov som er en persons basal metabolsk rate (BMR) pluss deres fysisk aktivitetsnivå (PAL).

Avslutningsvis gir Trae noen generelle kostråd, råd til forebygging av diabetes og tips til eventuelle kosttilskudd.

Foredraget ble holdt i forbindelse med kurs om Klinefelters syndrom og andre mannlige tilstander med overtallige X-kromosomer på Frambu 24. april 2016.

Informasjon

Sist oppdatert: 8. mai 2023