Klinefelters syndrom - testosteronbehandling

Overlege i endokrinologi, Anders Palmstrøm Jørgensen, forteller i dette foredraget om hvordan testosteronbehandling fungerer på personer med Klinefelters syndrom, som i utgangspunktet har sterkt redusert testosteronproduksjon.

Kort oppsummering av innhold
Overlege i endokrinologi, Anders Palmstrøm Jørgensen, forteller innledningsvis om når og hvor diagnosen Klinefelters syndrom ble oppdaget og hvilke symptomer som ofte fremkommer. Deretter forklarer han om hvordan testosteronbehandling fungerer på personer med Klinefelters syndrom som i utgangspunktet har sterk redusert testosteronproduksjon.

Testosteronbehandling kan bedre livskvaliteten til personer med Klinefelters syndrom og andre mannlige tilstander med overtallig x-kromosom.

Fra kurs på Frambu senter for sjeldne diagnoser 24. april 2016.

Informasjon

Sist oppdatert: 8. mai 2023