Ivaretakelse av dere som er tjenesteytere

Spesialpedagog på Frambu, Monica Andresen, snakker i dette foredraget om å arbeide med barn som mister ferdigheter. Andresen sier at det er viktig å møte barnet og foreldrene her og nå, samtidig som vi må se framover og være i forkant av sykdommens utvikling. Hun snakker om kjernen i det pedagogiske ståstedet, og om balansen mellom å gi av seg selv, og behovet for selv å få støtte som tjenesteyter.

Kort oppsummering av innhold
Spesialpedagog på Frambu, Monica Andresen, snakker i dette foredraget om å arbeide med barn som mister ferdigheter. Andresen starter med å si at tjenesteytere som jobber med disse barna har en betydningsfull jobb. Kjernen i det pedagogiske ståstedet, sier Andresen, kan defineres som stimulering og utvikling på den ene siden, og forebygging og tilbakegang på den andre siden. Den tosidigheten kan ivaretas og balanseres ved god kjennskap til barnet, samt kunnskap om diagnosen og forløpet. Det er viktig å ha et godt samarbeid med foresatte i tillegg til tverrfaglig samarbeid.

Andresen sier at det er viktig å møte barnet og foreldrene her og nå, samtidig som vi må se framover og være i forkant av sykdommens utvikling. Det er en fordel å vite noe om familiens kultur og relasjoner, og foreldrenes forventninger til tjenesteapparatet, påpeker Andresen.

Det må balanseres mellom foreldrenes informasjonsbehov og beskyttelsestrang. Foreldrene kan ofte ha mer kunnskap om diagnosen enn fagpersonene, sier Andresen og, det er viktig at det er avklart med foreldrene hvordan det snakkes med barnet om sykdom/diagnose. Hvilken informasjon som gis andre henger blant annet av hva barnet selv vet.

Andresen avslutter med å si at tjenesteytere må balansere mellom å gi av seg selv, og behovet for selv å få støtte. Derfor er det viktig å ha gode og nære kolleger og ledere som forstår og anerkjenner arbeidet som tjenesteytere står i.

Foredraget ble holdt i forbindelse med kurset «Å arbeide med barn og unge som mister ferdigheter» på Frambu 15-16. mai 2017.

Informasjon

Sist oppdatert: 15. desember 2020