Hvordan ivareta kommunikasjon med et barn som mister ferdigheter?

Hvordan du kan ivareta kommunikasjon med et barn som mister ferdigheter? Spesialpedagog Heidi E. Nag på Frambu presiserer at alle har rett til et språk og kommunikasjon, og forklarer hvordan alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) kan bidra til det.

Kort oppsummering av innhold
Spesialpedagog Heidi E. Nag på Frambu snakker i dette foredraget om hvordan du kan ivareta kommunikasjon med et barn som mister ferdigheter, og bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon.

Nag starter med å presisere at alle har rett til et språk og kommunikasjon, og referer til FN konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne. Dette inkluderer personer som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon, sier Nag.

Når det gjelder personer i skolealder, sier Nag, så har opplæringsloven nå inkludert rettigheter til opplæring i alternativ og supplerende kommunikasjon. Dette gjelder i grunnskolen, videregående skole og voksenopplæring, forklarer Nag.

Nag sier at alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er kroppssignaler/utrykk, lyder, tegn-til-tale, og symboler. Personer som har behov for ASK kan deles inn i tre grupper, sier Nag. Den første er «uttrykksmiddelgruppa» som er personer som forstår langt mer av det andre sier enn det de selv er i stand til å uttrykke, og har derfor et behov for en varig alternativ kommunikasjonsform som erstatter talen. Den andre er «støttespråkgruppa», og er personer som har behov for støtte i utviklingen av bruk og forståelse av tale. Den siste er «språkalternativgruppa», som er personer som har liten eller ingen forståelse av talespråk, og som derfor har behov for en varig alternativ kommunikasjonsform for å forstå andre og for selv å kunne uttrykke seg, forklarer Nag.

Det finnes ulike tegnsystem og konkreter, sier Nag og viser noen eksempler på hvordan barn som mister ferdigheter har bedret sitt kommunikasjon til tross for at de har mistet ferdigheter.. Nag tar også frem ulike grafiske symboler og ulike kommunikasjonshjelpemidler.

Avslutningsvis snakker Nag om kartlegging av personens kommunikasjon, og sier at hvis personen som har behov for ASK skal lære å bruke det må vi tilby noe interessant å kommunisere om, vise at ”kommunikasjon gir makt!”, gi personen mange muligheter til å kommunisere, og sist men ikke minst, gi personen tid.

Foredraget ble holdt på kurset «Samtale med barn som mister ferdigheter» som ble holdt på Frambu 25. august 2016.

Informasjon

Sist oppdatert: 3. desember 2020