Barn som mister ferdigheter - tjenesteytere og egenomsorg

Psykologspesialist, PhD, Torun Vatne fra Frambu, presenterer noen gode teknikker som tjenesteytere og andre kan bruke til å styrke sin egenomsorg. Spesielt tjenesteytere som jobber tett på familier med barn som mister ferdigheter kan bli utbrent hvis de ikke viser god egenomsorg. Det er viktig å se faresignalene, sier Vatne, og ta nødvendige grep for å styrke sin egenomsorg.

Kort oppsummering av innhold
Psykologspesialist Phd, Torun Vatne fra Frambu, presenterer noen gode teknikker som tjenesteytere og andre kan bruke til å styrke sin egenomsorg. Spesielt tjenesteytere som jobber tett på familier med barn som mister ferdigheter kan bli utbrent hvis de ikke viser god egenomsorg. Hvis man ikke tar vare på seg selv er vanskeligere å ta vare på andre, forklarer hun.

Vatne lister opp fire grunner til at tjenesteytere kan bli utbrent når de jobber tett på familier med barn som mister ferdigheter.

Det første punktet er «sekundær traumatisering», og betyr at tjenesteytere blir traumatisert av å møte traumerammede. Det andre punktet er «terapeutisk utbrenthet», som er en ubalanse mellom psykologiske ressurser og krav. Det tredje punktet «Rustout», prosessen vi står i, er en sakte og gradvis prosess på kontinuum (noe som er vedvarende eller fortløpende), og kan bli en fysisk, emosjonell og kognitiv utmattelse. Det siste punktet er «compassion fatigue» som ofte kommer av en kombinasjon av sekundær traumatisering og terapeutisk utbrendthet. Det kan vises som jobbrelaterte symptomer (flere sykemeldinger, mangel på glede og mestringsfølelse), fysiske symptomer (hodepine, muskelspenninger etc.), emosjonelle symptomer (irritabilitet, sinne, engstelse), og kognitive symptomer (nedsatt konsentrasjon, problemer med hukommelse etc.).

Det er viktig å se faresignalene, sier Vatne, og ta nødvendig grep for å styrke sin egenomsorg. En teknikk er for eksempel å avsette egen bekymringstid (bare bruke en satt tid til bekymringer). Andre teknikker kan være «comparmentalization», tankefortrengning (såpebobler, tiger i bur), kvalitetsrestitusjon (firkantpust) og stressvaksineringstrening.

Vatne forklarer at det er mulig å teste sin egenomsorg ved å stille seg selv noen spørsmål som f.eks «hva gjør du for å ta vare på deg selv fysisk?», «hva skulle du ønske du gjorde mer av fysisk?», «hva gjør du for å ta vare på deg selv emosjonelt?» osv.

Avslutningsvis ber Vatne tjenesteytere om å skrive ned tre ting de har vært tilfreds med i løpet av dagen, og hvordan de fikk det til.

Foredraget ble holdt i forbindelse med kurset «Å arbeide med barn og unge som mister ferdigheter» på Frambu 15.-16. mai 2017.

Informasjon

Sist oppdatert: 15. desember 2020