Barn som mister ferdigheter - beredskapsplan og akuttplan

Kort oppsummering av innhold
Overlege Øivind Kanavin på Frambu forklarer hva en beredskapsplan/akuttplan er, og hvordan den kan utvikles for familier som har barn som mister ferdigheter. Målet er å finne noen felles retningslinjer for takle noen konkrete problemer i hverdagen, sier Kanavin.

Når barna blir så dårlige er det viktig å på plass en plan for å takle akutte situasjoner, forklarer Kanavin, som deretter presenterer en case med en gutt som trengte en slik plan.

En akuttplan må være godkjent av foreldrene som også må ha fullt innsyn i denne, og bør inneholde en beredskapsplan, erklæring fra lege, cardex kort, vedlegg og viktige telefonnummer, sier Kanavin.

Foredraget ble holdt i forbindelse med kurset “Å arbeide med barn og unge som mister ferdigheter” på Frambu 15.-16. mai 2017.

Informasjon

 • Laget av

  Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Barnehagepersonell, Helsepersonell, Lege, Saksbehandler, Skolepersonell, Sosialarbeider

 • Diagnoser

  Aicardi-Goutières sykdom

 • Sertifisering

  Uten sertifisering

 • Tid

  11 min

Sist oppdatert: 26. mai 2020