Vi ønsker å bli bedre

Vi ønsker derfor at du som har gjennomført nettkurs hos Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser gir oss dine tilbakemeldinger.

Det tar noen få minutter å svare på spørsmålene.

På forhånd takk!

Vennlig hilsen Nina Benan
seksjonsleder, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
www.oslo-universitetssykehus.no/nk-se

Dette kurset er satt sammen av fire deler

Del 1: Hva er tuberøs sklerose?

Denne delen bestod av en videoforelesning.
(1 = ikke nyttig, 7 = svært nyttig)

Del 2: "Epilepsi og tuberøs sklerose"

Denne delen bestod av videoforelesninger, videoklipp og refleksjonsoppgaver
(1 = ikke nyttig, 7 = svært nyttig)
(1 = ikke nyttig, 7 = svært nyttig)
(1 = ikke nyttig, 7 = svært nyttig)
Flere valg mulig

Del 3: "Behandling med mTOR-hemmere

Denne delen bestod av en videoforelesning.
(1 = ikke nyttig, 7 = svært nyttig)

Del 4: "Tilleggsvansker og tilrettelegging"

Denne delen bestod av en video som er delt inn og refleksjonsoppgaver.
(1 = ikke nyttig, 7 = svært nyttig)

Generelt om kurset

Vurder utsagnene og marker i hvilken grad du er enig eller uenig
Vurder utsagnene og marker i hvilken grad du er enig eller uenig (1 = uenig, 5 = enig)
(1 = uenig, 5 = enig)
(1 = uenig, 5 = enig)
(1 = ikke nyttig, 7 = svært nyttig)
(Ikke oppgi sensitive eller personidentifiserende opplysninger)