1Side 1
2Side 2
3Side 3
4Side 4
5Side 5

Vi ønsker å bli bedre

Vi ønsker derfor at du som har gjennomført nettkurs hos Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser gir oss dine tilbakemeldinger.

Det tar noen få minutter å svare på spørsmålene.

På forhånd takk!

Vennlig hilsen Nina Benan
seksjonsleder, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
www.oslo-universitetssykehus.no/nk-se

Dette kurset er satt sammen av fire deler

Del 1: Hva er tuberøs sklerose?

Denne delen bestod av en videoforelesning.
(1 = ikke nyttig, 7 = svært nyttig)