X-linked cerebral adrenoleukodystrophy


Engelsk navn: X-linked cerebral adrenoleukodystrophy
Engelske synonym: X-CALD


Definisjon

A progressive peroxisomal disease, characterized by endocrine dysfunction (adrenal failure and sometimes testicular insufficiency), progressive myelopathy and peripheral neuropathy, and leukodystrophy. Age of onset is highly variable, but often in the first decade.

Fra Orphanet

ORPHA: 139396
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: E71.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)