X-bundet hypofosfatemi


Engelsk navn: X-linked hypophosphatemia
Engelske synonym: X-linked hypophosphatemic rickets,XLH


Definisjon

X-bundet hypofosfatemi, eller XLH, er en sjelden arvelig bensykdom (skjelettdysplasi). Tilstanden påvirker først og fremst skjelettet, musklene og tennene på grunn av for stort tap av fosfat.

Fra Orphanet

ORPHA: 89936
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: E83.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)