Wolf-Hirschhorns syndrom

Også kjent som: 4p-syndrom
Engelsk navn: Wolf-Hirschhorn syndrome
Engelske synonym: 4p- syndrome,Distal deletion 4p,Distal monosomy 4p,Telomeric deletion 4p


Definisjon

Wolf-Hirschhorns syndrom (WHS) er en tilstand med flere misdannelser og utviklingshemning som resultat av delesjon (tap) av en del av den korte arm av kromosom 4. 

Fra Orphanet

ORPHA: 280
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q93.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)