Wiedemann-Steiners syndrom


Engelsk navn: Wiedemann-Steiner syndrome
Engelske synonym: Hypertrichosis-short stature-facial dysmorphism-developmental delay syndrome


Wiedemann-Steiners syndrom medfører noen typiske ansikststrekk, lav høyde og varierende grad av utviklingshemming. Et særtrekk som beskrives hos mange er lange øyevipper, litt kraftige øyebryn og smale øyespalter. Spiseproblemer er vanlig hos de yngste. Diagnosen viser et stort spenn i hvordan den presenterer seg.Informasjon

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kunnskap om diagnosen.

ORPHA: 319182
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.1Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)