Welanders distale myopati

Også kjent som: WDM, Distal myopathy, Welander type
Engelsk navn: Distal myopathy, Welander type
Engelske synonym: WDM


Definisjon

Welanders distale myopati er en arvelig, sjelden nevromuskulær sykdom som primært rammer muskulaturen i hender, føtter og leggmuskler. Sykdommen debuterer vanligvis i voksen alder med svakhet i de små musklene i hender og føtter. Den utvikler seg sakte og har ikke innvirkning på livslengde.

Fra Orphanet

ORPHA: 603
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)