Weavers syndrom

Også kjent som: Weaver syndrome
Engelsk navn: Weaver syndrome
Engelske synonym: Camptodactyly-overgrowth-unusual facies syndrome


Definisjon

Weavers syndrom kjennetegnes av skjelettforandringer og forsinket utvikling. Det regnes som en overveksttilstand da ben hos personer med Weavers syndrom vokser og utvikler seg raskere enn vanlig (økt benkjernealder) både før og etter fødsel. Slutthøyden er gjennomsnittlig eller noe høyere.

Fra Orphanet

ORPHA: 3447
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)