Walker-Warburg syndrom


Engelsk navn: Walker-Warburg syndrome
Engelske synonym: HARD syndrome,Hydrocephalus-agyria-retinal dysplasia syndrome,WWS


Definisjon

A rare form of congenital muscular dystrophy (CMD) associated with severe brain and eye abnormalities. It is the most severe form of CMD.

Fra Orphanet

ORPHA: 899
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)