Walker-Warburg syndrom


Engelsk navn: Walker-Warburg syndrome
Engelske synonym: HARD syndrome,Hydrocephalus-agyria-retinal dysplasia syndrome,WWS


Walker-Warburg Syndrome (WWS) is a rare form of congenital muscular dystrophy associated with brain and eye abnormalities.Informasjon

Nevromuskulært kompetansesenter (UNN) har kunnskap om diagnosen.

ORPHA: 899
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)