von Willebrands sykdom, type II B


Engelsk navn: Von Willebrand disease type 2B


Definisjon

A subtype of type 2 von Willebrand disease characterized by a bleeding disorder associated with increased affinity of the Willebrand factor (VWF) for platelets leading to rapid clearance of both the platelets (increasing the risk of thrombocytopenia) and VWF from the plasma. The disease manifests as mucocutaneous bleeding (menorrhagia, epistaxis, gastrointestinal hemorrhage, etc.).

Fra Orphanet

ORPHA: 166087
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: D68.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)