Von Willebrand-sykdom


Engelsk navn: Von Willebrand disease
Engelske synonym: Hereditary von Willebrand disease


Definisjon

Von Willebrands sykdom er den vanligst forekommende medfødte blødersykdommen vi kjenner til. Blåmerker, blødninger fra nese og tannkjøtt og kraftige menstruasjonsblødninger er typiske symptomer.

Fra Orphanet

ORPHA: 903
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D68.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)