von Willebrand-lignende tilstander


Engelsk navn: Pseudo-von Willebrand disease
Engelske synonym: PT-VWD,Platelet type-von Willebrand disease,Pseudo-von Willebrand disease type 2B


Definisjon

Personer som ikke har lave nok prøvesvar til å ha von Willebrands sykdom, men som likevel har lett økt blødningstendens, kan ha en von Willebrand-lignende tilstand. Blåmerker, blødninger fra nese og tannkjøtt og kraftige menstruasjonsblødninger er de vanligste symptomene.

Fra Orphanet

ORPHA: 52530
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D69.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)