Von Hippel-Lindaus syndrom


Engelsk navn: Von Hippel-Lindau disease
Engelske synonym: Familial cerebelloretinal angiomatosis,Lindau disease,VHL,Von Hippel-Lindau syndrome


Definisjon

Von hippel-Lindaus syndrom (VHL) er en sjelden, alvorlig og dominant arvelig tilstand. Forløpet er ytterst variabelt. Ulike typer av både godartede og ondartede svulster kan oppstå i løpet av livet. Personer med VHL må være i et medisinsk oppfølgingsprogram.

Fra Orphanet

ORPHA: 892
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q85.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)