Ureasyklus-diagnoser


Engelsk navn: Disorder of urea cycle metabolism and ammonia detoxification


Definisjon

Ureasyklusdefekter er en gruppe sjeldne arvelige stoffskiftesykdommer med feil i ureasyklus. Man får vanligvis diagnosen i forbindelse med en stoffskiftekrise, som gjerne starter i forbindelse med vanlige infeksjonssykdommer som gir feber og/eller oppkast.

Fra Orphanet

ORPHA: 79167
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10: E72.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)