Ulnar hemimeli


Engelsk navn: Ulnar hemimelia
Engelske synonym: Congenital longitudinal deficiency of the ulna,Ulnar clubhand,Ulnar longitudinal meromelia


Definisjon

A rare congenital limb malformation characterized by complete or partial absence of the ulna.

Fra Orphanet

ORPHA: 93320
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q71.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)