Turners syndrom


Engelsk navn: Turner syndrome
Engelske synonym: 45,X syndrome,45,X/46,XX syndrome


Definisjon

Turners syndrom er en medfødt tilstand hos jenter som kjennetegnes av lav slutthøyde og manglende pubertetsutvikling. En del fysiske trekk går igjen, og hjerte-, kar- og nyremisdannelser forekommer hyppigere enn i befolkningen ellers.  Mental utvikling er normal, men spesifikke lærevansker kan forekomme.

Fra Orphanet

ORPHA: 881
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q96.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)