Tumor necrosis factor receptor 1 associated periodic syndrome


Engelsk navn: Tumor necrosis factor receptor 1 associated periodic syndrome
Engelske synonym: Familial Hibernian fever,TNF receptor 1-associated periodic syndrome,TRAPS syndrome


Definisjon

Tumor necrosis factor receptor 1 associated periodic syndrome (TRAPS) is a periodic fever syndrome, characterized by recurrent fever, arthralgia, myalgia and tender skin lesions lasting for 1 to 3 weeks, associated with skin, joint, ocular and serosal inflammation and complicated by secondary amyloidosis (see this term).

Fra Orphanet

ORPHA: 32960
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: E85.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)