Trombocyttsykdommer

Også kjent som: Rare genetic coagulation disorder, Trombocyttsykdommer, Trombasteni, Trombocytopati, Medfødte blodplatedefekter
Engelsk navn: Rare genetic coagulation disorder


Definisjon

Medfødte blodplatedefekter (trombocyttdefekter) er en gruppe meget sjeldne tilstander der blodplatene ikke fungerer normalt. Blåmerker, blødninger fra nese og tannkjøtt og kraftige menstruasjonsblødninger er de vanligste symptomene.

Fra Orphanet

ORPHA: 183654
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)