Trisomi 8 mosaikk

Også kjent som: Mosaic trisomy 8
Engelsk navn: Mosaic trisomy 8
Engelske synonym: Mosaic trisomy chromosome 8,Trisomy 8 mosaicism,Warkany syndrome


Definisjon

A rare autosomal anomaly defined by the presence of three copies of chromosome 8 in some cells of the body, and clinically characterized by facial dysmorphism, typically deep palmar and plantar creases, mild intellectual deficit and joint, urinary, cardiac and skeletal anomalies.

Fra Orphanet

ORPHA: 96061
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q92.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)