Trisomi 18

Også kjent som: Trisomi 18, Edwards syndrom
Engelsk navn: Trisomy 18
Engelske synonym: Chromosome 18 duplication,Edwards syndrome


Definisjon

Trisomi 18 syndrom er en alvorlig kromosomforandring. Et ekstra kromosom 18 medfører ofte alvorlige og omfattende misdannelser, veksthemming og alvorlig utviklingshemning. Det er høy dødelighet første leveår.

Fra Orphanet

ORPHA: 3380
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q91.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)