Tidlig myoklon encefalopati

Tidlig myoklon encefalopati er en svært sjelden, men alvorlig nyfødtepilepsi som utvikler seg i løpet av de første dager og uker av livet og sjelden etter 2 måneders alder.

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NKSE) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på NKSE sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no