Tidlig myoklon encefalopati

Også kjent som: Epileptiske encefalopatier i nyfødt og spedbarnsalder, Early myoclonic encephalopathy, Tidlig myoklonencefalopati
Engelsk navn: Early myoclonic encephalopathy
Engelske synonym: Early myoclonic encephalopathy with suppression-bursts


Definisjon

Tidlig myoklon encefalopati er en alvorlig, sjelden tilstand som utvikler seg i løpet av de første dager og uker av livet. Sykdommen kjennetegnes av en vanskelig epilepsi og stagnert psykomotorisk utvikling.

Fra Orphanet

ORPHA: 1935
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G40.4

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)