Tibial muscular dystrophy


Engelsk navn: Tibial muscular dystrophy
Engelske synonym: Distal myopathy, Udd type,Distal titinopathy,Finnish tibial muscular dystrophy,TMD,Udd myopathy


Definisjon

Tibial muscular dystrophy (TMD) is a distal myopathy characterized by weakness of the muscles of the anterior compartment of lower limbs, appearing in the fourth to seventh decade of life.

Fra Orphanet

ORPHA: 609
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)