Thyreotoksisk periodisk paralyse


Engelsk navn: Thyrotoxic periodic paralysis
Engelske synonym: Thyrotoxic hypokalemic periodic paralysis


Definisjon

Thyrotoxic periodic paralysis (TPP) is a rare neurological disease characterized by recurrent episodes of paralysis and hypokalemia during a thyrotoxic state.

Fra Orphanet

ORPHA: 79102
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G72.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)