Symptomatic form of muscular dystrophy of Duchenne and Becker in female carriers

Også kjent som: Sympt.form MD of DMD-bærer, Kvinnelig bærer av DMD/BMD, Symptomatic form of muscular dystrophy of Duchenne and Becker in female carriers
Engelsk navn: Symptomatic form of muscular dystrophy of Duchenne and Becker in female carriers


Definisjon

A rare, genetic muscular dystrophy affecting female carriers and characterized by variable degrees of muscle weakness due to progressive skeletal myopathy, sometimes associated with dilated cardiomyopathy or left ventricle dilation.

Fra Orphanet

ORPHA: 206546
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)