Sturge-Webers syndrom

Også kjent som: Sturge-Weber syndrome, SWS, Encephalofacial angiomatosis, Encephalotrigeminal angiomatosis
Engelsk navn: Sturge-Weber syndrome
Engelske synonym: Encephalofacial angiomatosis,Encephalotrigeminal angiomatosis,SWS,Sturge-Weber-Dimitri syndrome,Sturge-Weber-Krabbe angiomatosis,Sturge-Weber-Krabbe syndrome


Definisjon

Sturge-Weber syndrom er en sjelden, medfødt sykdom. Misdannelser av blodårer i hud, hjernehinner og øyne fører til fødselsmerke, epilepsi, grønn stær og ofte andre nevrologiske forstyrrelser.

Fra Orphanet

ORPHA: 3205
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q85.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)