Spinal muskelatrofi type 4

Også kjent som: Proximal spinal muscular atrophy type 4, Proximal SMA type 4
Engelsk navn: Proximal spinal muscular atrophy type 4
Engelske synonym: SMA type 4,SMA type IV,SMA-IV,SMA4,Spinal muscular atrophy, adult form


Definisjon

Spinal muskelatrofi er en alvorlig, sjelden og fremadskridende muskelsykdom som rammer både gutter og jenter. Sykdommen skyldes at forhorncellene forsvinner. Dette vil medføre svinn av muskulatur. Kognitiv funksjon er vanligvis normal.

Fra Orphanet

ORPHA: 83420
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: G12.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)