Spinal muskelatrofi type 2

Også kjent som: Proximal spinal muscular atrophy type 2, SMA type 2, Spinal muskelatrofi type 2
Engelsk navn: Proximal spinal muscular atrophy type 2
Engelske synonym: Intermediate spinal muscular atrophy,SMA type 2,SMA type II,SMA-II,SMA2


Definisjon

Spinal muskelatrofi er en alvorlig, sjelden og fremadskridende muskelsykdom som rammer både gutter og jenter. Sykdommen skyldes at forhorncellene forsvinner. Dette vil medføre svinn av muskulatur. Kognitiv funksjon er vanligvis normal.

Fra Orphanet

ORPHA: 83418
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: G12.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)