Sotos’ syndrom

Også kjent som: Cerebral gigantisme
Engelsk navn: Sotos syndrome
Engelske synonym: Cerebral gigantism


Definisjon

Sotos’ syndrom er en sjelden, medfødt diagnose kjennetegnet av fremskyndet vekst i fosterlivet/barneårene, karakteristiske fysiske trekk og varierende grader av lærevansker. Syndromet tilhører gruppen overvekst­syndromer. 

Fra Orphanet

ORPHA: 821
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)