SOD1 Amyotrofisk lateral sclerose


Engelsk navn: Amyotrophic lateral sclerosis
Engelske synonym: ALS,Charcot disease,Lou Gehrig disease


Definisjon

A neurodegenerative disease characterized by progressive muscular paralysis reflecting degeneration of motor neurons in the primary motor cortex, corticospinal tracts, brainstem and spinal cord.

Fra Orphanet

ORPHA: 803
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G12.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)