SMALED2A

Også kjent som: SMALED2
Engelsk navn: BICD2-related autosomal dominant childhood-onset proximal spinal muscular atrophy
Engelske synonym: BICD2-related lower extremity-predominant autosomal dominant proximal spinal muscular atrophy with contractures,SMALED2


Definisjon

This disease is described under Autosomal dominant childhood-onset proximal spinal muscular atrophy

Fra Orphanet

ORPHA: 363454
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: G12.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)