Sjelden sykdom med thorakalt aortaaneurisme og disseksjon

Også kjent som: Familiære thorakale aortaaneurismer og disseksjoner, FTAAD
Engelsk navn: Rare disease with thoracic aortic aneurysm and aortic dissection


Definisjon

Dette er en diagnosegruppe.
For å finne ut av mer om diagnoser i gruppen eller mer nøyaktig koding, klikk på lenken til Orpha.net og se klassifiseringsnivå.

Fra Orphanet

ORPHA: 285014
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)