Silver‑Russell syndrom

Også kjent som: SRS
Engelsk navn: Silver-Russell syndrome
Engelske synonym: Silver-Russell dwarfism


Definisjon

Silver-Russells syndrom (SRS) kjennetegnes ofte av kortvoksthet, asymmetri av ben/kropp og ernæringsutfordringer i tidlig barnealder. Rundt en tredel har lærevansker eller mild utviklingshemning. 

Fra Orphanet

ORPHA: 813
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)