Shwachman Diamond Syndrom


Engelsk navn: Shwachman-Diamond syndrome
Engelske synonym: Pancreatic insufficiency and bone marrow dysfunction,SDS,Shwachman syndrome,Shwachman-Bodian-Diamond syndrome


Definisjon

Shwachman-Diamond syndrom er en arvelig og svært sjelden sykdom som først og fremst påvirker benmargen, bukspyttkjertelen og skjelettet. Sykdommen kan gi svikt i bukspyttkjertelens funksjon (pankreasinsuffisiens) og mangel på de hvite blodlegemene nøytrofile granulocytter (nøytropeni) som produseres i benmargen. Feilutvikling av skjelettet kan føre til kortvoksthet. Andre organer kan også være påvirket.

Fra Orphanet

ORPHA: 811
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D61.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)