Shprintzen-Goldbergs syndrom

Også kalt Shprintzen-Goldbergs craniosynostose syndrom.

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på TRS sine sider