Severe congenital neutropenia

Også kjent som: Medfødt alvorlig nøytropeni
Engelsk navn: Severe congenital neutropenia


Definisjon

Severe congenital neutropenia is an immunodeficiency characterized by low levels of granulocytes (< 200/mm3) without an associated lymphocyte deficit.

Fra Orphanet

ORPHA: 42738
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)