Septo-optisk dysplasi

Også kjent som: SOD, Septo‑optic dysplasia spectrum
Engelsk navn: Septo-optic dysplasia spectrum
Engelske synonym: De Morsier syndrome,SOD,Septo-optic dysplasia


Definisjon

Septo-optisk dysplasi (SOD) kan ses på som et spekter av medfødte tilstander der synsnerven og tilgrensende strukturer i hjernens midtlinje, ikke har utviklet seg som de skal. Dette oppstår tidlig i fosterlivet.

Fra Orphanet

ORPHA: 3157
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q04.4

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)