Sensenbrenners syndrom


Engelsk navn: Cranioectodermal dysplasia
Engelske synonym: CED,Sensenbrenner syndrome


Definisjon

Sensenbrenners syndrom er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av blant annet medfødte endringer i skjelettet, tennene, nyrene og øynene.

Fra Orphanet

ORPHA: 1515
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)