Selektiv IgA-mangel


Engelsk navn: NON RARE IN EUROPE: Immunoglobulin A deficiency
Engelske synonym: IgA deficiency,IgAD,SIgAD,Selective immunoglobulin A deficiency


Definisjon

Total mangel på immunglobulin A (IgA) forekommer ganske hyppig (1:600) i normalbefolkningen, men er vanligvis av liten betydning. Samlet sett har personer med IgA-mangel en viss økt risiko for autoimmune sykdommer, men de aller fleste vil være helt uten plager. Tilfeldig funn av IgA-mangel uten opplagte symptomer krever ikke ytterligere utredning.

NB: Denne OPRHA-koden er ikke lenger aktiv. Se lenke til Orpha.net.

Fra Orphanet

ORPHA: 69127
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D80.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)